Het stemmen

Waarom?
Regelmatig stemmen is belangrijk voor het behoud van de piano én een harmonische klank. Een piano bestaat uit houten en metalen onderdelen. Deze onderdelen reageren verschillend op factoren van buitenaf, zoals luchtvochtigheid, temperatuur en de mate waarin de piano bespeeld wordt. Daardoor ontstaan er spanningsverschillen en is de piano ontstemd. Een juiste spanning is essentieel voor een zuivere en harmonische klank én dus het behoud van uw piano. Een pianostemmer kan de piano op een juiste wijze afstellen en de spanningsverschillen opheffen. Uw piano heeft dan weer de juiste stemming.

Hoe vaak?
Hoe vaak moet mijn piano worden gestemd? Het is een veelgestelde vraag.
Over het algemeen is het voldoende een piano 2 maal per jaar te laten stemmen, ook als uw piano niet of nauwelijks wordt bespeeld. Er zijn echter een aantal factoren die ervoor kunnen zorgen dat de piano sneller ontstemd raakt. De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid zijn bepalend. Ook kan een piano, welke veel bespeeld wordt, sneller spanningsverschillen opbouwen. Er zijn klanten die daarom elk seizoen de piano laten stemmen.
Door de piano regelmatig te laten stemmen blijft de zuivere klank behouden hetgeen het speelgenoegen ten goede komt.

En….dat is wel zo harmonisch!